Warmińskie kapliczki

Kapliczka w Kopankach

W roku 1930 trzej bracia: Aloz, Jan i August Klapper otrzymali od ojca po kawałku ziemi w Kopankach. Klapprowie jako rodowici Warmiacy byli katolikami. Alojz wraz z żoną Martą z domu Kwahs, dostał pas ziemi o szerokości 100 metrów przeznaczony pod uprawę, ciągnący się od wsi aż do Jeziora Łajs oraz działkę w „centrum” miejscowości, na którym miał zbudować dom, stodołę, i inne budynki gospodarskie.
W pierwszej kolejności powstała stodoła. Drewno do jej budowy pochodziło z własnego lasu, natomiast cieśla postawił ją bez użycia nawet jednego gwoździa. Następnie rodzina rozpoczęła budowę budynku inwentarskiego. Na końcu przyszedł czas na własny dom. Należy nadmienić, że w tamtych czasach cegły wypalano w własnoręcznie. Do ich produkcji mieszkańcy Kopanek używali gliny z Jaśniewa i Przykopu, ponieważ tam znajdowały się liczne pokłady tego cennego surowca. Od Ojca Alojz usłyszał, że nim rozpocznie budowę domu, musi zbudować Kapliczkę. Wiosną 1931roku prace nad kapliczką zastały ukończone, w niszy umieszczono figurę Matki Boskiej oraz zawieszono dzwon.

Kopanki1Kopanki2
Kapliczka zaczęła służyć ludności Kopanek. Bicie dzwonu zwoływało na Nabożeństwa Majowe. Odbywały się tu również spotkania modlitewne za zmarłych mieszkańców.
Historia pękniętego dzwonu…
Pod koniec II Wojny Światowej na teren Warmii wkroczyła Armia Czerwona. Najprawdopodobniej w tym czasie doszło do uszkodzenia dzwonu. Dzwon, którego czara jest pęknięta znajduje się w kapliczce do dzisiaj.
Aktualnie Kapliczka w Kopankach administracyjnie przypisana do posesji numer 10. Jest miejscem ważnym dla mieszkańców. Dzięki pięknej tradycji corocznie odbywa się przy niej święcenie pokarmów. Jest to moment kiedy wszyscy sąsiedzi spotykają się, rozmawiają oraz składają sobie życzenia. Wiosną odbywają się tu również nabożeństwa błagalne w intencji mieszkańców wsi.

Źródło: Opowieści rodzinne Krystyny i Andrzeja Kwah