Szkoła Wierna Dziedzictwu

3 kwietnia 2019 w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych prac w konkursie „Lubię język niemiecki, bo…”. Na uroczystość zaproszeni zostali laureaci konkursu, jak również opiekunowie i rodzice. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę w kategorii szkół podstawowych klas 1-3. Karol Wierzchowski zajął pierwsze miejsce, a Michalina Ruść miejsce trzecie. Serdecznie gratulujemy. Po części oficjalnej nagrodzeni uczniowie zostali zaproszeni na kręgle oraz pizzę.

W roku 2018 nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu

Uroczystość wręczenia certyfikatów miała miejsce 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas spotkania program patriotyczny zaprezentowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie. Jest to szkoła, która otrzymała Certyfikat w roku 2017.

Rozdanie_cert

W bieżącym roku tytułem „Szkoły Wiernej Dziedzictwu” nagrodzonych zostało 76 szkół i placówek z województwa warmińsko-mazurskiego. Certyfikaty przyznawane są za podejmowanie zintegrowanych działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia oraz przynależności do określonej wspólnoty, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

certyfikat

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest przyznawany
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.