RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi jest Dyrektor Szkoły Nowa Wieś 7 11-030 Purda.

2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Barbara Zyskowska tel: 513 024 247 e-mail: bzyskowska6@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Dane osobowe przetwarzane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.

9. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy.

10. Dane osobowe przetwarzane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Teresa Maria Anasińska