Edukacja domowa

Oferujemy Państwu nową usługę – edukację w domu – a w szczególności

– bezpłatną edukację w klasach I-VIII,

– udział dziecka w zajęciach warsztatowych, projektach,

– udział dziecka w ważnych wydarzeniach w życiu szkoły, wycieczkach szkolnych,

– warsztaty metodyczne dla rodziców – raz w semestrze,

– możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej,

– możliwość kontaktu z nauczycielami prowadzącymi dany przedmiot w szkole,

– egzaminy przeprowadzane w przyjaznej atmosferze, komponowane z myślą o edukacji domowej – terminy egzaminów do uzgodnienia w konkretnym przypadku