Grono pedagogczne

Grono 2017

Teresa Anasińska – dyrektor, wychowawca klasy II

Barbara Zyskowska – wychowawca klasy VI, uczy historii i geografii, opiekuje się biblioteką i świetlicą

Ewelina Król – wychowawca klasy V, uczy języka polskiego i prowadzi zajęcia rewalidacyjne

Izabela Wasilewska – wychowawca klasy III, prowadzi zajęcia plastyki i zajęć komputerowych i techniki

Dariusz Baranowski – wychowawca klasy IV, uczy historii, prowadzi zajęcia wychowania fizycznego

Jarosław Skłodowski – uczy matematyki i przyrody

Anna Hińcza – wychowawca klasy I, uczy j. angielskiego

ks. Jan Pietrzyk – uczy religii

Maria Wieczorek – uczy muzyki i prowadzi chór

Bernadeta Kuklińska – wychowawca klasy VII, uczy j. niemieckiego i opiekuje się świetlicą

Agnieszka Westfeld – uczy fizyki i chemii

Anna Szczyglińska – uczy biologii

Luz Marita Longo – uczy j. hiszpańskiego i prowadzi zajęcia taneczne

Małgorzata Kwiatkowska – prowadzi zajęcia logopedii

Joanna Jackowska – prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie